ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

Πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι η Περιφέρεια Αττικής, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και ο Δήμος Μαρκοπούλου παρουσίασαν πιλοτικό έργο με τον τίτλο «ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ».

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα του Δήμου «πρόκειται για ένα έργο που θα δώσει λύση σε μια σειρά προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και το Λιμενικό Σώμα και αφορούν στην διαχείριση της άναρχης αγκυροβολίας εκατοντάδων μικρών σκαφών στο όρμο Μαρκοπούλου, την άρση του αρνητικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος, την διασφάλιση δυνατότητας ελέγχων από την Λιμενική Αρχή, την καλύτερη εξυπηρέτηση και την παροχή καλύτερων συνθηκών ασφάλειας σκαφών και ιδιοκτητών» ενώ προβλέπεται η εγκατάσταση οργανωμένου αγκυροβολίου μικρών σκαφών στον όρμο.

Επειδή και στο παρελθόν επιχειρήθηκε η αλλοίωση του φυσικού και θαλάσσιου περιβάλλοντος του όρμου του Πόρτο Ράφτη με μαρίνες "υψηλού τουρισμού" και "πλωτά αγκυροβόλια" κλπ...θέλουμε αρχικά να θέσουμε στη Δημοτική Αρχή τα πιο κάτω ερωτήματα: 
1. Ποιος είναι ο σκοπός του ..ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟΥ; Ποιους θα εξυπηρετεί;
2. Πόσα σκάφη και ποιων διαστάσεων θα ελλιμενίζονται; 
3. Με ποια κριτήρια έγινε η επιλογή της περιοχής εγκατάστασης του αγκυροβολίου; Γνωρίζουμε το υπάρχον δυναμικό αυτοκαθαρισμού της ζώνης που ζητάμε τη χωροθέτηση; Γνωρίζουμε τα υδροδυναμικά χαρακτηριστικά του νερού; (θερμοκρασία, αλατότητα, πυκνότητα ,θρεπτικά άλατα, διαλυμένο οξυγόνο, ποιότητα του βυθού;
4. Γνωρίζουμε το χρόνο ανανέωσης των υδάτων της περιοχής;
5. Έχουμε στοιχεία ρευματομετρήσεων;
6. Γνωρίζουμε πώς χαρακτηρίζεται αυτός ο χώρος στην ‘πρόταση χωροταξικής διάρθρωσης χρονικών οριζόντων 2005-2020 του Οργανισμού Ρυμοτομικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ο όρμος του Πόρτο Ράφτη στη διάσημη Μελέτη της ομάδας του καθηγητή του Πάντειου Πανεπιστημίου Παύλου Λουκάκη; 
7. Ποιο είναι το εμβαδόν της θαλάσσιας και χερσαίας έκτασης που θα καλύπτει;
8. Τι κυκλοφοριακή επιβάρυνση θα έχουμε;
9. Θα έχουμε εκσκαφές στο βυθό και τι διαστάσεων;
10. Ποιες θα είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις;
11. Θα έχουμε επιπτώσεις στην ιχθυοπανίδα και ποιες;
12. Μελετήσατε εναλλακτικές λύσεις και ποιες;
13. Ποιο συλλογικό όργανο του Δήμου αποφάσισε το έργο αυτό, με ποιες διαδικασίες διαβούλευσης;
14. Πότε θα γίνει πεποίθηση της Δημοτικής Αρχής ότι ο όρμος του Πόρτο Ράφτη χρειάζεται συνολικό και σοβαρό σχέδιο χωροθέτησης δράσεων και λειτουργιών ώστε να προστατεύεται ο δημόσιος χώρος, το φυσικό και θαλάσσιο περιβάλλον και τα αναγκαία έργα θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της περιοχής;

 

Για την ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Η Συντονιστική Επιτροπή